Hassa Elektronik & Yangın Algılama Hoşgeldiniz..

  • E-Posta info@hassaelektronik.com

  • Telefon +90 (212) 438 23 43

  • Faks +90 (212) 438 23 44

Satış Sonrası Hizmetler

Satış Sonrası Hizmetler

Devreye Alma

HASSA Elektronik Yangın & Güvenlik konusundaki tüm çalışmalarının son ayağını oluşturan kısım devreye alma çalışmalarıdır. Bu ürünün ilgili talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.
Sistemlerin eğitimleri kullanıcı ve yöneticilere eksiksiz bir şekilde verilmektedir. Ayrıca tarafınıza eğitim dokümanları ve eğitime katılım sertifikası sunulmaktadır.
​Bunun yanı sıra ürünün kullanma klavuzu, garanti belgeleri, katalogve uygulama projesinin de bulunduğu bir dosya, iş teslimi veya geçici kabul sırasında ilgili birime teslim edilmektedir.

Door Fan (Kapı Fan) Testi

DOOR FAN veya ODA KAÇAK TESTİ

   Odalardaki  mevcut  koşullara  göre  mevcut gazlı söndürme sisteminin boşalması sonucu gerekli konsantrasyonun oda içerisinde ne kadar süre ile kalabildiğinin test edilmesidir. Bu amaçla sahada yapılan ölçümler özel yazılım tarafından değerlendirilerek simülasyon yapılır.

Testin uygulama prosedürü maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

1. Söndürücü gaz tanımlanır ve mevcuttaki silindirlerdeki kesin gaz miktarı hesaplanır.

2. Mahalin deniz seviyesinden yüksekliği belirlenir(öğrenilir).

3. Oda sıcaklığı gözlemlenir.

4. Oda hacimi sahada bire bir ölçülerek tekrar hesaplanır.

5. Hacime göre gerekli gaz miktarı, doğru konsantrasyon gözönüne alınarak program tarafindan hesaplanır.

6. Havalandırma koşulları gözlemlenir.

7. Odadaki mevcut ve gaz boşalması sırasında havalandırma otomasyonu belirlenir ve kontrol edilir.

8. Odanın krokisi çizilir.

 9. Kapı, pencere vb. gibi dış ortamlara olan açıklıklar belirlenir.

10. Kapıların hangi koridorlara ve odalara açıldığı belirlenir.

11. Kapıların açıldığı koridor veya odaların diğer ortamlara kapıları açılır.

12. Oda pozitif (+) başınç , negatif(-) basınç şartları için gerekli hava akımı sağlanır.

13. Asma tavan, yüksek doşeme hacimleri hesaplanir.(varsa birkaç tane panel test öncesi açılır)

14. Oda içerisinde gazın kaç dakika süre ile kalması gerektiği belirlenir.

15. Göz ile tüm odanın açıklıkları tespit edilir ve açıklıklar mevcut imkanlarda kapatılmaya çalışılır.

16. Oda içindeki statik basınç ölçülür.

17. Oda dışındaki sıcaklık ölçülür.

18. Laptop bilgisayara yüklenmiş özel yazılımın belirttiği ve yönlendirdiği şekilde teste başlanır.

 19. Oda kapısına , açıklık kalmayacak şekilde cihaz monte edilir.

20. Basınç ölçerler (manometreler) yerleştirilir.

21. Örnekleme hortumları yerleştirilir.

22. Oda içerisine, yazılımda belirtilen ve öngördüğü kadar hava akışı sağlanır.

23. Gerekli hava akışı sırasındaki oda basıncı ölçülerek , bilgiler bilgisayarda yazılıma girilir.

24. Aynı işlem oda içerisinden dışarı hava akışı sağlanarak tekrarlanır.

25. Sonuçları bilgisayarda değerlendirir . Kacak miktari ve oda dayanım suresini belirler. (VARSA RELIEF DAMPERLER TEST YAPILABILIR)

26. Test sonrasinda oda içerisinde istenen sürede istenilen gaz miktarı tutulamaz ise, oda testi başarısız olmuş kabul edilir.

 27. Sonuçlar rapor halinde sunulur.

 28. Kaçaklar varsa bulunur, özel dolgu malzemesi veya gerekli malzemeler tarafından kapatılması sonrası testler tekrarlanır.(Kaçak noktaların kapatılması işi testin kapsamı dışındadır).

    Boşluklar geçiçi olarak bantlarla kapatılabilir ve sonrasında istenirse ücreti karşılığında test tekrarlanır.

    Testler NFPA2001:2000 veya ISO14520 standartlarına göre ve/veya yatırımcının ilave isteklerine göre kontrol edilir.

Yangın Durdurucuları Ve İzalasyon

Pasif yangın söndürme sistemi olan yangın geciktirici ve durdurucu malzemeler, yangının ilerlemesine engel olarak, yangını söndürebilmek için gerekli zamanı kazandırırlar.  Bu ürünlerin kullanım amacı yangını belirli bir yerde hapsetmek ilerlemesine engel olmaktır. Özellikle, yangını lokalize etmek amacı ile oluşturulmuş olan yangın bölgelerinin birbirleri ile olan bağlantı yerlerinde gereksinime göre farklı malzemelerle yangın geçişine engel olunur.    Isı ile karşılaştığında hacminin 50 katına kadar genleşen malzemeler ile kapatılmış geçiş yerlerinden geçen kablo ve yanıcı boruların yanarak boşalttıkları yerler dolgu malzemesinin genleşmesi ile doldurularak alev ve dumanın diğer tarafa geçmesine engel olunur. Bu malzemeler aynı zamanda basınçlı suya dayanıklı olduklarından yangın söndürme çalışmalarından olumsuz olarak etkilenmezler.   Alevsiz olarak yanıp kalın karbon tabakaları oluşturan malzemeler ise çok miktarda ısıyı emerek yangının ilerlemesine engel olurlar. Yanıcı kaplamaları olan kablolar üzerine uygulanan bu ürünler uygulandıkları yere yanmazlık özelliği katarlar. Bunun dışında, yangından korunması hayati önem taşıyan kritik yerler için özel tasarımlar yapılarak, yangından zarar görmemeleri sağlanır.

Bakım Onarım

Periyodik Bakım Kontrol Hizmetleri:
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri ve Yangın Söndürme Sisteminin periyodik bakımları, Yangın Tüplerinin kullanılabirliğinin kontrolu konusunda bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisine yasal mesuliyetler yüklemektedir.
Sistemin sadece kurulması değil gerektiği zaman faal olabilmesi için belli zaman aralıklarında yapılacak periyodik bakımlar olası bir yangın anında sistemi devreye sokarak yangını önleyecek hem de bu konuda ki sorumlu kişiyi yasalar karşısında koruyacaktır.
2007/12937-2009/15316 Tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik